فال قهوه امروز دوشنبه، 14 شهریور 1401

به گزارش آی‌زندگی؛ قهوه نوشیدنی ۷۰% مردم دنیا را تشکیل می دهد و بسیاری از ملت ها از قدیم به خواص گوناگون آن پی بده اند. خاصیت آرام بخشی و تسکین قهوه از این ماده، نوشیدنی اصلی و مهم مجالس پذیرایی را ساخته است. ضمن نوشیدن قهوه نوعی سرگرمی و تفنن رایج شد که فال قهوه نام گرفت.

اساس فال قهوه به اشکال مورد مشاهده در فنجان قهوه مربوط می شود، لکه ها و سایه ها به شکلها نسبت داده شده و برای هر شکل تعبیر خاص قائلند. در بین اشکال مشاهده شده صورتهای بروج دوازده گانه و بروج فلکی از اهمیت بیشتری برخوردارند. برای پیشگویی دقیق تر فال بیننده می بایست به تفاسیر مربوط به این بروج نیز آشنایی داشته باشد

فال قهوه روزانه متولدین فروردین
در فال قهوه شما دیده شد:

پنجره باز: یک گرفتاری، اما با عاقبت خوش

سر انسان با دو دست دراز: جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

سه پایه: حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

پا: سفری کوتاه در پیش خواهید داشت – پیشروی اهداف – استقامت – حرکت

کاسه واژگون: درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.

خط مشخص و واضح: موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

فال قهوه روزانه متولدین اردیبهشت
در فال قهوه شما دیده شد:

ماه: عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی

کشتی: بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی

پلکان: در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.

تبر: با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.

زنگوله: بگو مگو – دعوا و مرافعه – بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

قلب: روابط عاطفی

توپ: با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید – به زندگی بدون ثبات اشاره می کند – به معنی تغییرات مداوم است.

فال قهوه روزانه متولدین خرداد
در فال قهوه شما دیده شد:

لامپ: به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

آفتاب: سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

گلابی: نجات پیدا کردن از مشکلات مالی – بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

صدف: دیدار با دوستان دور دست – شرکت در جشن عروسی – شادی زیاد

عقرب: جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.

سکه: رهائی از فقر و بدبختی – نجات پیدا کردن از قرض و بدهی – خوش شانسی

زنبور عسل: مال و نعمت – خیر و برکت – ارث و میراث از راه صحیح.

فال قهوه روزانه متولدین تیر
در فال قهوه شما دیده شد:

موش: ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه

اردک: سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

آبشار: پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

اژدها: با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار

توپ: با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید – به زندگی بدون ثبات اشاره می کند – به معنی تغییرات مداوم است.

کفتار: نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است – دزدی و چپاول – مواظب اموالتان باشید.

چراغ: کدبانوی منزل است – زندگی خوش و راحتی داشتن – آسایش.

فال قهوه روزانه متولدین مرداد
در فال قهوه شما دیده شد:

جارو: خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

قارچ: مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.

عینک: افراد عاقل و روشن – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

سد: موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

نامه: خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

تخم مرغ بزرگ: بخت و اقبال بزرگ

آب فشان: موفقیت و شادی – در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

فال قهوه روزانه متولدین شهریور
در فال قهوه شما دیده شد:

پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی

حصار: در بند قرار گرفتن – جای امن – چند صباحی احتیاط کنید.

آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد – با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

شمشیر: مبارزه با دشمن – سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

باد برن: دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

برج: دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی

بالن: توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

فال قهوه روزانه متولدین مهر
در فال قهوه شما دیده شد:

خیمه: تامین مالی – افزایش مال و نعمت – نگران آینده نباشید.

نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.

خورشید: روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای میرسید – برکتی بزرگ – حمایت والدین

گاو: فراوانی محصولات – نعمت فراوان بدست آوردن

پر: تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

کتاب: گشایش در کارها – دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. – تحصیل – تفکر

دود: گرفتاری – مشکلات – سختی

فال قهوه روزانه متولدین آبان
در فال قهوه شما دیده شد:

فرم تخم مرغی: بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

نعل: نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است

مگس: نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

قفل: موانع – سد – برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

ترازو: نشانه عدل و انصاف است – از عدل و درستی حکم میکند – رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

کت: گرمی – عشق و محبت

مستطیل: در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

فال قهوه روزانه متولدین آذر
در فال قهوه شما دیده شد:

نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.

چکش: موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

آبشار: پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

کژدم: دشمن ضعیف – تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.

اسب سوار: فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

تخم مرغ شکسته: یاس و نا امیدی موقت – از بین رفتن بخت و اقبال

باد برن: دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

فال قهوه روزانه متولدین دی
در فال قهوه شما دیده شد:

کتاب: گشایش در کارها – دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. – تحصیل – تفکر

قفل: موانع – سد – برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

شاخ: موفقیت مالی – دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

شهاب: خبرهای غیر منتظره – امیدواری

پول: نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید

بالن: توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

آفتابه: راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

فال قهوه روزانه متولدین بهمن
در فال قهوه شما دیده شد:

کفتار: نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است – دزدی و چپاول – مواظب اموالتان باشید.

بالن: توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

نعل: نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است

فشنگ: مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.

موش: ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه

کت: گرمی – عشق و محبت

نامه: خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

فال قهوه روزانه متولدین اسفند
در فال قهوه شما دیده شد:

موش: ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه

دست در دست بودن دو زن: صحبت علیه کسی – دسیسه چینی

آتش کوتاه: نزدیک شدن به مقامی والا – در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.

برج: دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی

آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد – با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

گل: شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

داس: با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.

شما می‎توانید در مورد اینکه فال و طالع‎تان درست اعلام شده یا خیر، در پایین همین مطلب در قسمت نظرات بیان کنید و نظرات و پیشنهادات خود را با ما درمیان بگذارید

منبع: saednews

0 0 رای ها
امتیاز به مطلب
دنبال کردن نظرات
اطلاع از
0 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
پربیننده امروز
آخرین مطالب
0
خوش‌حال می‌شیم نظرتون رو درباره این مطلب بدونیمx