فال قهوه امروز یکشنبه، 13 شهریور 1401

آی‌زندگی – قهوه نوشیدنی ۷۰% مردم دنیا را تشکیل می دهد و بسیاری از ملت ها از قدیم به خواص گوناگون آن پی بده اند. خاصیت آرام بخشی و تسکین قهوه از این ماده، نوشیدنی اصلی و مهم مجالس پذیرایی را ساخته است. ضمن نوشیدن قهوه نوعی سرگرمی و تفنن رایج شد که فال قهوه نام گرفت.

فال قهوه سریع روزانه؛ فال قهوه امروز ۱۳ شهریور ۱۴۰۱
به گزارش آی‌زندگی، زمانی که شما قهوه خود را میل می کنید مقداری مواد غیر حلال و جامدی در ته فنجان باقی می ماند که به اشکال و تصاویر مختلفی شباهت دارند گمان آن می رود که به نحوی ارتباطی بین نوشنده قهوه و این تصاویر وجود دارد که سبب شکل گیری فالی به نام فال قهوه می شود. تغییر این شکلها نوعی آینده بینی به حساب آمده که حتی مجامع و مراکز و انجمن ها و نشریات مربوط به آن دایر گردیده است.

اساس فال قهوه به اشکال مورد مشاهده در فنجان قهوه مربوط می شود، لکه ها و سایه ها به شکلها نسبت داده شده و برای هر شکل تعبیر خاص قائلند. در بین اشکال مشاهده شده صورتهای بروج دوازده گانه و بروج فلکی از اهمیت بیشتری برخوردارند. برای پیشگویی دقیق تر فال بیننده می بایست به تفاسیر مربوط به این بروج نیز آشنایی داشته باشد.

فال قهوه روزانه متولدین فروردین
در فال قهوه شما دیده شد:

خط مشخص و واضح: موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

حلقه: خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یک معامله – خواستگاری و نامزدی

کوه: از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

انگور: بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.

دانه تسبیح: عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت

دیگ: صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

تخم مرغ: در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد – موفقیت و خوشحالی.

فال قهوه روزانه متولدین اردیبهشت
در فال قهوه شما دیده شد:

مرغابی: دعوت به مهمانی و جشن – سمبل پاکی – عشق و سعادت زناشوئی – به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.

در: کار با ادارات دولتی – کار اداری

پل: عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر – موفقیت در زندگی – رفع غم و غصه ها – حل مسئله ای طولانی.

ابرو: نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

اسب سوار: فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

آتش افروخته: نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.

اره: نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

فال قهوه روزانه متولدین خرداد
در فال قهوه شما دیده شد:

نخود: نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

کلاه: رسیدن به جاه و مقام – با پشتکار به مقام رسیدن – از حیله دوستان خود را پنهان کنید – خبر دهنده موفقیت است – نشان دهنده موفقیت همراه با ریسک می باشد.

چشم: بینائی – چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشند – حسادت و چشم خوردن

کشتی: بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی

دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج – مشارکت

شتر مرغ: مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

صخره: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

فال قهوه روزانه متولدین تیر
در فال قهوه شما دیده شد:

فیل: سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت

کرم: گرفتاریهای کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

روباه: فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.

دو انسان چهره به چهره: گفتگو و سازگاری در پیش دارید

آفتاب: سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

پرنده: خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

ماهی: موفقیت و شانس – گاهی خوشحالی کوتاه مدت – پول – سعادت

فال قهوه روزانه متولدین مرداد
در فال قهوه شما دیده شد:

سوزن: دوست و غمخوار – حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.

حلقه شکسته: ناامیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

کت: گرمی – عشق و محبت

پول: نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید

دست: دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید – توانمندی در عمل – قدرت

لوبیا: صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.

انسان در حال دعا کردن: دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

فال قهوه روزانه متولدین شهریور
در فال قهوه شما دیده شد:

مثلث متساوی الاضلاع: موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

در: کار با ادارات دولتی – کار اداری

حلقه: خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یک معامله – خواستگاری و نامزدی

کشتی: بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی

کژدم: دشمن ضعیف – تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.

قیچی: جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

لامپ: به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

فال قهوه روزانه متولدین مهر
در فال قهوه شما دیده شد:

درخت کاج: موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا

بشکه: دعوت به مهمانی و جشن و سرور – شب نشینی با شکوه – عروسی

ابر: خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد – ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید

عصا: دیدار خوش – ملاقات با اقوام و دوستان – شنیدن خبر خوش از خویشاوندان – تکیه گاه – یاور – متکی به چیزی بودن

خرس: دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی

نهنگ: خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

سوسمار: دشمن نادان – قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

فال قهوه روزانه متولدین آبان
در فال قهوه شما دیده شد:

نخود: نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

پاکت: در یافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

کت: گرمی – عشق و محبت

هیزم: سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.

مثلث متساوی الاضلاع: موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

مربع: میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

حلقه: خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یک معامله – خواستگاری و نامزدی

فال قهوه روزانه متولدین آذر
در فال قهوه شما دیده شد:

عینک: افراد عاقل و روشن – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

هدهد: خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و مقام – پیروزی

درخت: فراوانی – پیروزی در بازی – گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی

تخت خواب: ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

سر انسان با دو دست دراز: جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

گربه: نیرنگ و فریب از سوی دوستان – برای شما دوستان خوبی نمیباشند – ریاکار و خائن – طنازی – ظرافت در رفتار – جستن با دقت ، یک شخص دمدمی مزاج

خانه: ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها – ازدواجی خوشحال کننده – زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت

فال قهوه روزانه متولدین دی
در فال قهوه شما دیده شد:

عبادتگاه: نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

طاووس: شکوه و جلال – تجمل – چیزی که موجب افتخار شود – فخ فروشی – غرور

نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.

بطری: به فکر سلامتی خود باشید – جرو بحث نکنید.

جاده: به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.

صندلی: محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کارها از هر نظر – ارتقا در کار – ریاست

عینک: افراد عاقل و روشن – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

فال قهوه روزانه متولدین بهمن
در فال قهوه شما دیده شد:

قوری: خادم و خدمتگذار – برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید – حادثه ای شگفت آور – زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

شهاب: خبرهای غیر منتظره – امیدواری

دست در دست بودن دو زن: صحبت علیه کسی – دسیسه چینی

کاسه واژگون: درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد – با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

هیزم: سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.

دهان: سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها

فال قهوه روزانه متولدین اسفند
در فال قهوه شما دیده شد:

هدهد: خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و مقام – پیروزی

کشتی: بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی

خرس: دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی

پنجه: خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

قطار: مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

جارو: خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

پرستو: خبر خوب – تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود.

منبع: saednews

0 0 رای ها
امتیاز به مطلب
دنبال کردن نظرات
اطلاع از
0 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
پربیننده امروز
آخرین مطالب
0
خوش‌حال می‌شیم نظرتون رو درباره این مطلب بدونیمx