اختلال روانی در کودک

اختلالات روانپزشکی در بین کودکان و نوجوانان ایرانی شیوع یافته است!

امروزه‭ ‬سلامت‭ ‬رفتاری‭ ‬و‭ ‬روانی‭ ‬کودکان،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دغدغه‌های‭ ‬اصلی‭ ‬والدین‭ ‬است‭. ‬والدین‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬یافتن‭ ‬جواب‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬وجود‭ ‬چه‭ ‬علائم‭ ‬رفتاری‭ ‬یا‭ ‬روانی‭ ‬در‭ ‬فرزندشان،‭ ‬نشانگر‭ ‬مشکل‭ ‬خاصی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬متخصصین‭ ‬روانشناسی‭ ‬دارد‭! ‬

به گزارش آی‌زندگی، شیوع‭ ‬اختلالات‭ ‬روانپزشکی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬ایرانی22‭ ‬تا‭ ‬23‭ ‬درصد‭ ‬گزارش‭ ‬شده‭ ‬است.
‬تقریبا‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬پنج‭ ‬کودک،‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬دارای‭ ‬مشکلات‭ ‬روانشناختی‭ ‬قابل‭ ‬تشخیص‭ ‬مانند‭ ‬افسردگی‭ ‬یا‭ ‬اضطراب‭ ‬یا‭ ‬مشکلات‭ ‬رفتاری‭ ‬خاص‭ ‬است‭. ‬
به نقل از میگنا، اختلال‌ها‭ ‬در‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬نوجوانان‭ ‬با‭ ‬نشانه‌های‭ ‬مخربی‭ ‬همراه‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اختلال‌ها‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬چهار‭ ‬دسته‭ ‬کلی‭ ‬تقسیم‭ ‬نمود‭: ‬
=‭ ‬اختلال‭ ‬رفتار‭ ‬مخرب:  ‬بیش‭ ‬فعالی،‭ ‬نافرمانی‭ ‬از‭ ‬والدین،‭ ‬پرخاشگری،‭ ‬بی‌توجهی‭ ‬به‭ ‬اطراف
=‭ ‬اختلال‭ ‬هیجانی:  ‬ترس،‭ ‬اضطراب،‭ ‬دلبستگی‭ ‬و‭ ‬غم
=‭ ‬اختلال‭ ‬عادتی‭ ‬و‭ ‬خوردن:‭ ‬شامل‭ ‬تکرار‭ ‬رفتارهای‭ ‬ناپسند،‭ ‬شب‭ ‬ادراری،‭ ‬تیک‌های‭ ‬حرکتی،‭ ‬لکنت‭ ‬زبان،‭ ‬خوردن‭ ‬غذای‭ ‬زیاد‭ ‬و‭ ‬وا‭ ‬داشتن‭ ‬به‭ ‬استفراغ
=‭ ‬اختلال‌های‭ ‬رشدی‭ ‬و‭ ‬عقلانی: ‬در‭ ‬این‭ ‬دسته‭ ‬از‭ ‬اختلالات‭ ‬روانی‭ ‬که‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬جسم‭ ‬و‭ ‬عقل‭ ‬کودک‭ ‬می‌شود،‭ ‬عملکرد‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬اجتماعی‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد.‭  ‬عقب‭ ‬ماندگی‌های‭ ‬ذهنی،‭ ‬اختلال‭ ‬در‭ ‬یادگیری،‭ ‬اختلال‭ ‬اوتیستیک‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬نوجوانان‭ ‬اختلال‭ ‬اسکیزوفرنی

حال‭ ‬سوال‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چگونه‭ ‬میتوان‭ ‬فهمید‭ ‬که‭ ‬کودکمان‭ ‬دچار‭ ‬مشکلی‭ ‬در‭ ‬سلامت‭ ‬روانش‭ ‬است؟‭ ‬به‌طورکلی‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬رشد‭ ‬کودک‭ ‬سخت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬متوجه‭ ‬فرق‭ ‬میان‭ ‬تغییرات‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬نشانه‌های‭ ‬بیماری‭ ‬روانی‭ ‬در‭ ‬وی‭ ‬شویم‭. ‬

آیا‭ ‬کودک‭ ‬شما؛ ‬تغییرات‭ ‬سریع‭ ‬در‭ ‬رفتار‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬است؟‭ (‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نمونه‭ ‬یک‭ ‬کودک‭ ‬فعال‭ ‬به‭ ‬یکباره‭ ‬ساکت‭ ‬و‭ ‬گوشه‭ ‬گیر‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬دانش‌آموز‭ ‬موفق‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬گرفتن‭ ‬نمرات‭ ‬پایین‭ ‬میکند‭) ‬به‭ ‬یکباره‭ ‬احساسات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬داده‭ ‬است؟‭ (‬مثلا‭ ‬یک‭ ‬کودک‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬نشانه‌هایی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬احساس‭ ‬ناراحت‭ ‬بودن،‭ ‬نگران‭ ‬بودن،‭ ‬گناهکار‭ ‬بودن،‭ ‬عصبانی‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬ناامید‭ ‬بودن‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬بروز‭ ‬دهد‭.) ‬به‭ ‬یکباره‭ ‬کم‭ ‬حرف‭ ‬شده‭ ‬است؟‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬امور‭ ‬عادی‭ ‬و‭ ‬فعالیتهای‭ ‬روزانه‭ ‬زندگی‭ ‬دچار‭ ‬مشکل‭ ‬شده‭ ‬است؟‭ ‬
احترام‭ ‬چندانی‭ ‬برای‭ ‬احساسات‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬دارایی‌های‭ ‬دیگران‭ ‬قائل‭ ‬نیست؟‭ ‬
درباره‭ ‬وزن‭ ‬خود‭ ‬ابراز‭ ‬نفرت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬روشهای‭ ‬تغذیه‌ای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تغذیه‭ ‬ناسالم‭ ‬روی‭ ‬آورده‭ ‬است؟‭ ‬
شروع‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬حرکتهای‭ ‬عجیب‭ ‬و‭ ‬تکراری‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬بازی‭ ‬کردن‭ ‬عادی‭ ‬است؟‭ ‬
عمدا‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬آسیب‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬خودکشی‭ ‬صحبت‭ ‬کرده‭ ‬است؟‭

اگر‭ ‬کودک‭ ‬شما‭ ‬یک‭ ‬یا‭ ‬چند‭ ‬مورد‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬بالا‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬میدهد،‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬بیشتر‭ ‬توسط‭ ‬یک‭ ‬روانشناس‭ ‬و‭ ‬متخصص‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬

بیماری‌ها‭ ‬و‭ ‬اختلالات‭ ‬روانی‭ ‬و‭ ‬روحی‭ ‬معمولا‭ ‬با‭ ‬علائم‭ ‬و‭ ‬نشانه‌هایی‭ ‬همراه‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تشخیص‭ ‬در‭ ‬مراحل‭ ‬اولیه،‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬پیشرفت‭ ‬آن‭ ‬جلوگیری‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تسریع‭ ‬بخشید‭. ‬متاسفانه‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬مواقع‭ ‬دخالت‭ ‬دیگران‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬نزدیکان‭ ‬کودکان‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬آشنایان‭ ‬و‭ ‬همسایگان‭ ‬مانع‌عدم‭ ‬رسیدگی‭ ‬یا‭ ‬ادامه‭ ‬درمان‭ ‬بیماری‭ ‬کودکان‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬باعث‭ ‬عود‭ ‬مجدد‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬شدیدتردر‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬کودک‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬ادامه‭ ‬تحصیل‭ ‬او‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

0 0 رای ها
امتیاز به مطلب
دنبال کردن نظرات
اطلاع از
0 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
پربیننده امروز
آخرین مطالب
0
خوش‌حال می‌شیم نظرتون رو درباره این مطلب بدونیمx